Bezpieczne strategie inwestycyjne

Zaloguj  
Zarejestruj 


Załóż nowe konto
 
 
 
 
Polityką prywatności.
 © 2012 Synergy Marcin Celej    |    Polityka prywatności

Raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Bezpieczne Strategie Inwestycyjne, prowadzonych blogów nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Synergy Marcin Celej nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych raportów ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.